Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên trang web Phamexco.vn bao gồm: tên, số điện thoại và địa chỉ của Khách Hàng. Đây là các thông tin mà PHAMEXCO yêu cầu Khách Hàng cung cấp bắt buộc khi đặt hàng để PHAMEXCO liên hệ xác nhận nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.
 

Phạm vi sử dụng thông tin:

Phamexco.vn sử dụng thông tin Khách Hàng cung cấp để:

– Cung cấp các dịch vụ đến Khách Hàng.

– Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách Hàng và PHAMEXCO.

– Liên lạc và giải quyết với Khách Hàng trong những trường hợp đặc biệt.

– Không sử dụng thông tin cá nhân của Khách Hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Phamexco.vn.

– Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Phamexco.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin Khách Hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của Khách Hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin của Khách Hàng.
 

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin:
 

CÔNG TY TNHH PHAMEX

Địa chỉ: Tầng 46, Tòa nhà Bitexco, Số 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 6287 5937
 

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Khách Hàng:

Thông tin cá nhân của Khách Hàng cung cấp được PHAMEXCO cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Phamexco.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách Hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách Hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. PHAMEXCO cam kết rằng:


– Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của Khách Hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ Khách Hàng.


– Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách Hàng, PHAMEXCO sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách Hàng được biết.


– Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Khách Hàng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của PHAMEXCO.


– Ban quản lý PHAMEXCO yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: họ và tên, địa chỉ liên lạc, điện thoại, …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý PHAMEXCO không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Khách Hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của Khách Hàng đó cung cấp ban đầu là không chính xác.