Tinh bột nghệ Phamexco đáp ứng các chỉ tiêu an toàn thực phẩm
14/07/2017
1  Lượt đánh giá
Tinh bột nghệ Phamexco đáp ứng tất cả các chỉ tiêu để đánh giá an toàn thực phẩm theo yêu cầu kiểm nghiệm của Chi Cục An Toàn Thực Phẩm, Sở Y Tế Tp. HCM.
Theo yêu cầu kiểm nghiệm sản phẩm Tinh Bột Nghệ để cấp giấy Xác Nhận Công Bố Phù Hợp Quy Định An Toàn Thực Phẩm của Chi Cục An Toàn Thực Phẩm - Sở Y Tế Tp. Hồ Chí Minh, Công Ty TNHH Phamex đã thực hiện kiểm nghiệm với kết quả đáp ứng tất cả các chỉ tiêu theo quy định của Luật An Toàn Thực Phẩm.
 

Kết quả kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm - Tinh bột nghệ Phamexco


Kết quả kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm - Tinh bột nghệ Phamexco


Kết quả phân tích hàm lượng Curcumin trong Tinh Bột Nghệ Phamexco


Giấy xác nhận công bố phù hợp các quy định an toàn thực phẩm