Tỏi đen Phamexco đáp ứng các chỉ tiêu an toàn thực phẩm
13/07/2017
2  Lượt đánh giá
Tỏi đen Phamexco đáp ứng tất cả các chỉ tiêu để đánh giá an toàn thực phẩm theo yêu cầu kiểm nghiệm của Chi Cục An Toàn Thực Phẩm, Sở Y Tế Tp. HCM.
Theo yêu cầu kiểm nghiệm sản phẩm Tỏi Đen để cấp giấy Xác Nhận Công Bố Phù Hợp Quy Định An Toàn Thực Phẩm của Chi Cục An Toàn Thực Phẩm - Sở Y Tế Tp. Hồ Chí Minh, Công Ty TNHH Phamex đã thực hiện kiểm nghiệm với kết quả đáp ứng tất cả các chỉ tiêu theo quy định của Luật An Toàn Thực Phẩm.
 
Kết quả kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm - Tỏi đen cô đơn Phamexco


Kết quả kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm - Tỏi đen cô đơn Phamexco


Kết quả kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm - Tỏi đen cô đơn Phamexco


Kết quả phân tích hàm lượng Polyphenol trong Tỏi đen Phamexco
 
Giấy xác nhận công bố phù hợp các quy định an toàn thực phẩm